Gyventojų iniciatyvos – tai dalyvaujamojo biudžeto priemonė, suteikianti galimybę kiekvienam Jurbarko rajono savivaldybės gyventojui realizuoti savo kūrybiškas idėjas, tobulinant rajono viešąsias erdves.

Dalyvaujamasis biudžetas – tai demokratinis procesas, kada bendruomenės nariai patys sprendžia, kaip panaudoti viešojo biudžeto dalį, teikia pasiūlymus Savivaldybei, balsuodami renka labiausiai patikusias idėjas (projektus). Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos skatina bendruomenę aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose.

Kodėl dalyvaujamo biudžeto forma? Visuomenė labiau linkusi rūpintis erdve, prie kurios sprendimų pati prisidėjo.

Pagrindiniai dalyvaujamojo biudžeto žingsniai:

Bendruomenės iniciatyvos bus įgyvendinamos kasmet tam numačius lėšų Savivaldybės biudžete. Pareiškėjai, teikiantys bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymus, kartu turi pateikti ne mažiau kaip 20 Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų, palaikančių projekto idėją, pasirašytą Savivaldybės tarybos  sprendimu patvirtintą pritarimo projekto idėjai formą. Projektas turės būti įgyvendinamas Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje erdvėje. Projektų idėjų pasiūlymų kokybinį tinkamumą vertins Komisija. Už Komisijos atrinktas ir reikalavimus atitikusias idėjas galės balsuoti Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę, ne jaunesni nei 18 metų gyventojai. Atsižvelgiant į Savivaldybės biudžete numatytą finansavimą išrenkami nugalėtojai – daugiausia balsų surinkusios projektų idėjos, kurioms užteko Savivaldybės biudžete numatytos finansavimui skirtos sumos.

2024 metų Dalyvaujamo biudžeto objektai:

Viešųjų erdvių projektų tikslų pavyzdžiai:

 • moterims, vaikams ir (ar) senjorams draugiškos erdvės kūrimas
 • skirtingų kartų – vaikų, suaugusiųjų ir senjorų – integracija per kartu leidžiamą laiką
 • visuomenės įsitraukimo į kūrybą skatinimas
 • saugumo jausmo didinimas
 • tvaraus, aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas
 • psichologinės gerovės stiprinimas
 • žaidybinės vertės kūrimas vaikams
 • sprendiniai paauglių užimtumui
 • naujų veiklų kūrimas – pasivaikščiojimui, poilsiui, žaidimams, susitikimams ir pan.
 • edukacinė, pažintinė funkcija
 • vietos identiteto ir vardo stiprinimas
 • architektūrinių objektų integracija į kraštovaizdį ir t.t.

Su Tvarkos aprašu galite susipažinti čia.
Su konsultacinės darbo grupės sudėtimi galite susipažinti čia.
Su dalyvaujamojo biudžeto tinkamų teritorijų žemėlapiu galite susipažinti čia.

Informaciją ir konsultacijas teikia:

1. Informavimas, konsultavimas bendraisiais dalyvaujamojo biudžeto klausimais.
Audronė Balčiūnienė, Jurbarko rajono savivaldybės vicemerė, komisijos pirmininkė, tel. Nr. +370 609 95 235, el. p. [email protected];

2. Pareiškėjų ir besikreipiančių asmenų informavimas, konsultavimas dalyvaujamojo biudžeto klausimais.
Eglė Mazur, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), konsultacinės darbo grupės sekretorė, tel. Nr. +370 618 70 682, el. p. [email protected];

3. Konsultavimas dalyvaujamojo biudžeto projektų infrastruktūros klausimais.
Paulius Pocevičius, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistas, tel. Nr. +370 620 26 402, el. p. [email protected];

4. Konsultavimas dalyvaujamojo biudžeto projektų sąmatų sudarymo klausimais.
Ilma Adomaitė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė, tel. +370 618 86 043, el. p. [email protected];

5. Viešinimas, pagalba formuojant viešinimo žinutes pareiškėjams.
Janina Sabataitienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus viešųjų ryšių specialistė, tel. +370 618 38 278, el. p. [email protected].