Apie projektą

Dalyvaujamasis biudžetas skatina demokratinį požiūrį, skaidrumą ir parodo, koks svarbus yra visuomenės poreikių supratimas ir jų asmeninis įsitraukimas į miesto valdymą.
Apie projektą

Projekto etapai

Projektų teikimas
Projektų teikimas
Gyventojai kuria finansiškai pagrįstus, konkrečius savo idėjų projektus, konsultuojasi su ekspertais ir pateikia juos iki balandžio 10 d.
Kovo 6 - balandžio 10 d.
Projektų vertinimas
Vertinimas
Projekto paraiškas ir jų tinkamumą įvertina savivaldybės sudaryta komisija bei jas paskelbia interneto svetainėje.
Balandžio 11-26 d.
Balsuojama
Balsavimas
Pasibaigus idėjų teikimo etapui, skelbiamas viešasis balsavimas, kurio metu rajono gyventojai renka labiausiai patikusias idėjas.
Gegužės 3-21 d.
Įgyvendinimas
Įgyvendinimas
Savivaldybė suskaičiuoja balsus paskelbia laimėtoją ir per 1 metus įgyvendina laimėjusį projektą, į procesą įtraukiant idėjos autorių.
Per 1 metus
Projektai

Idėja turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti bei  skirta bendram, viešam naudojimui.

Savo idėją turėtumėte kuo išsamiau aprašyti ir jei yra galimybė papildyti vizualizacijomis, brėžiniais, nuotraukomis ar kita naudinga informacija.

Vertė

Maksimali projekto vertė – 15 tūkst. eurų. Projektas turi būti įgyvendinamas Jurbarko rajono savivaldybėje suformuotame Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomame arba valstybiniame žemės sklype, kuris skirtas bendram, viešam naudojimui.

Dalyviai

Gyventojų dalyvaujamojo biudžeto projektus teikti ir už juos balsuoti gali visi tavo miesto ir rajono gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų ir deklaravę savo gyvenamąją vietą Jurbarko rajono savivaldybėje

Laimėję projektai 100 % finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis ir yra įgyvendinami įgyvendinami ne ilgiau kaip per 1 metus.

Vadovų žodis

“Puiki galimybė realizuoti savo idėjas”

Kiekvienas mūsų rajono gyventojas turi vienokią ar kitokią idėją, kaip sutvarkyti viešąsias erdves, kad taptų patrauklios ir patogios poilsiui ar pramogoms. Dalyvaujamasis biudžetas – puiki priemonė realizuoti tokias idėjas. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti, neabejoju, kad kiekvienais metais finansavimas tokioms veikloms vis didės

Skirmantas Mockevičius
Meras
“Tapkite pokyčių dalimi”

Dalyvaujamo biudžeto programos dėka Jūsų idėjos bus net tik išklausytos. Programa turi du bruožus: vienas susijęs su idėja, t.y. jos suplanavimas ir pateikimas, antras bruožas – sprendimo priėmimas, t.y. balsavimas, dalyvavimas sprendimų priėmimo procese. Planuokite, siūlykite, dalyvaukite – tapkite dalimi pokyčių ir kartu kurkime patrauklesnį mūsų kraštą!

Audronė Balčiūnienė
Vicemerė