Projekto aprašymas

Projekto aprašymas

Padėkime įruošti Seredžiaus istorinį parkelį

Projekto tikslas yra prisidėti prie Seredžiaus seniūnijos iniciatyva kuriamo Seredžiaus istorinio parkelio. Parkelis kuriamas prie šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Seredžiaus istorinis parkelis pradėtas kurti praėjusiais metais, švenčiant vietovės 730 metinių jubiliejų, kai rašytiniuose šaltiniuose paminėta Pieštvės pilis.
Projekto vieta
P. Cvirkos g. 17C, Seredžiaus mstl., Jurbarko r.
Projekto vertė
3 000 Eur
Projekto tikslas

Projekto tikslas yra prisidėti prie Seredžiaus seniūnijos iniciatyva kuriamo Seredžiaus istorinio parkelio. Parkelis kuriamas prie šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, adresu P. Cvirkos g. 17C (žr. nuotr. ir registrų centro pažymą). Seredžiaus istorinis parkelis pradėtas kurti praėjusiais metais, švenčiant vietovės 730 metinių jubiliejų, kai rašytiniuose šaltiniuose paminėta Pieštvės pilis. Tuo tikslu buvo pastatyti penki informaciniai stendai apie miestelio istoriją. Prieš kelerius metus naujai į miestelį atsikėlęs gyventojas seniūnijai padovanojo šv. Jono Nepomuko skulptūrėlę (žr. nuotr.). Iki šiol ji saugoma seniūnijoje. Teigiama, kad šventasis yra tiltų globėjas ir sergėtojas nuo vandens nelaimių. Manau, kad tai labai tinka Seredžiui, įsikūrusiam prie trijų upių, ir būtų tikslinga kuriamame parkelyje pastatyti koplytstulpį su šv. Jono Nepomuko skulptūrėle (žr. koplytstulpio eskizą). Be to, parkelyje norėtume pastatyti vardinius suolelius žymiems mūsų krašto žmonėms. Turėtume dvigubą naudą: būtų kur pailsėti, tuo pačiu pagerbtume žymius krašto žmones. Kartu su koplytstulpiu siūlau pastatyti vardinį suolelį Seredžiaus krašto švietėjui, daraktoriui Pranui Virakui atminti (žr. nuotr.). Vėliau galėtų atsirasti suoleliai Stasiui Šimkui, Stasiui Santvarui, Alui Jolsonui atminti. Tokie suoleliai, primenantys laivą (atplaukė Palemonas) stovi parkelyje prie seniūnijos. Projekto tikslinė grupė yra Seredžiaus gyventojai, šv. Jono Krikštytojo bažnyčios lankytojai, svečiai ir turistai, aplankantys mietelį. Savo pasiūlymu prisidėsiu prie viešosios miestelio erdvės sutvarkymo, savo krašto istorinės atminties išsaugojimo, turistinio patrauklumo gerinimo.

Projekto nauda

Bus sutvarkyta miestelio viešoji erdvė, esanti P. Cvirkos g. 17 C. Padaugės turistų, lankančių Seredžių ir kitus panemunės miestelius.

Projekto fotografijos

Projekto vieta

P. Cvirkos g. 17C, Seredžiaus mstl., Jurbarko r.
Idėjų bankas