Projekto aprašymas

Projekto aprašymas

Krepšinio aikštelės įrengimas ir pritaikymas Raudonėnų kaimo bendruomenės poreikiams

Tikslas - sukurti patrauklią sporto, laisvalaikio bei bendruomenės susibūrimo aplinką Raudonėnų ir aplinkinių kaimų gyventojams, pagerinant jų gyvenimo kokybę kaimiškosiose vietovėse.
Projekto vieta
Jurbarko r. sav., Raudonės sen., Raudonėnų k. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5761-6569. Plotas 0,182 ha. Naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos („Valstybinė žemė“ skaitmeninio žemėlapio duomenys. Žr. priedą „Žemėlapis”).
Projekto vertė
14 755 Eur
Projekto tikslas

Projekto „Krepšinio aikštelės įrengimas ir pritaikymas Raudonėnų kaimo bendruomenės poreikiams” (toliau – Projektas) tikslas – sukurti patrauklią sporto, laisvalaikio bei bendruomenės susibūrimo aplinką Raudonėnų ir aplinkinių kaimų gyventojams, pagerinant jų gyvenimo kokybę kaimiškosiose vietovėse.

Tikslinė grupė: 152 Raudonėnų kaimo gyventojai, iš kurių 42 gyventojai iki 18 metų amžiaus (Raudonės sen. duomenys, LR 2021 m. gyventojų surašymo rezultatai, skelbiami Valstybės duomenų agentūros). 42 Raudonėnų kaimo bendruomenės nariai (Raudonėnų k. bendruomenės „Sūkurys“ duomenys).

Sprendžiama problema: Sporto infrastruktūros trūkumas Raudonėnų ir aplinkiniuose kaimuose. Šiuo metu krepšinio aikštelė, kuri kartu yra ir visos kaimo bendruomenės susibūrimo vieta, yra vienintelis sporto infrastruktūros objektas, Raudonėnų ir aplinkiniuose kaimuose (Balandžiuose, Bartininkuose, Pjauniuose, Kybartuose). Krepšinio aikštelės danga (28 m x 14 m) yra nusidėvėjusi, nepritaikyta kokybiškam ir saugiam sportui. Po krepšinio aikštelės įrengimo 1984-1986 metais papildomos investicijos nebuvo atliktos, todėl jau 38-40 metų esanti asfalto danga šiuo metu yra duobėta, sutrūkinėjusi, krepšinio stovai aprūdiję, o mažosios infrastruktūros (suoliukų, šiukšliadėžių) nėra. Aikštelės būklę palaiko tik kaimo bendruomenės iniciatyva atliekami kosmetiniai darbai (šiukšlių surinkimas, linijų perbrėžimas, žolės aplink aikštelės ribas sutvarkymas ir kt.). Vis dėlto tik vietos gyventojų pastangos nėra pakankamos, kad krepšinio aikštelė būtų patraukli vieta sportuoti, leisti laisvalaikį ir susiburti kaimo bendruomenei.

Projekto nauda

Įgyvendinus Projektą, kurio metu būtų atnaujinta esama krepšinio aikštelės danga (keičiama iš asfalto į sintetinę), įrengiama reikalinga sporto ir mažoji infrastruktūra (krepšinio stovai 2 vnt., suoliukai 3 vnt., šiukšliadėžės 3 vnt.), bus sukuriama patraukli erdvė, kurioje gyventojai galės užsiimti aktyvia sportine veikla (žr. galimą krepšinio aikštelę priede „Vizualizacija”). Įrengtoje krepšinio aikštelėje galės saugiai sportuoti ne tik Raudonėnų kaimo, aplinkinių kaimų gyventojai nuo vaikų iki vyresnio amžiaus žmonių, bet ir kaimo svečiai, atvykstantys su mažamečiais vaikais aplankyti čia gyvenančių artimųjų.

Tuo metu Raudonėnų kaime sėkmingai gyvuojančiai bendruomenei bus sudarytos sąlygos į jos organizuojamus renginius suburti dar daugiau vietos gyventojų tokiu būdu prisidedant prie gyvenimo kokybės gerinimo kaime. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu, net ir krepšinio aikštelei esant nepatrauklios būklės, vietos bendruomenės iniciatyvos pritraukia ir buria didelį skaičių gyventojų.

Kaimo pradžioje esanti krepšinio aikštelė yra pagrindinis bendruomenės susibūrimo centras. Ant šios aikštelės jau keletą metų yra švenčiamos sporto, minimos Lietuvos valstybinės, sutinkamos gražiausios metų (šv. Velykos, šv. Kalėdos) šventės (žr. priedą „Raudonėnų bendruomenės renginiai”). Taigi, galima net neabejoti, kad atnaujinta, gyventojų poreikiams pritaikyti krepšinio aikštelė pritrauks dar didesnį gyventojų dėmesį ir leis kurti dar stipresnę vietos bendruomenę. Projekto nauda pasireikš ne tik gyvenamosios vietovės (Raudonėnų ir aplinkinių kaimų), bet ir Jurbarko rajono lygmeniu.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie sporto infrastruktūros plėtros, gyvenimo sąlygų kaimiškose vietovėse gerinimo (Jurbarko raj. savivaldybės 2016-2026 metų strateginio plėtros plano 2 prioritetas, 2.4 tikslas). Atskirtis tarp galimybių leisti laisvalaikį, burtis į bendruomenes bei sportuoti rajono centre ir kaimo vietovėse vis dar yra didelė. Atsižvelgiant į tai, kad apie 53 proc. Jurbarko raj. gyventojų (Valstybės duomenų agentūros duomenys, 2023 m.) sudaro asmenys, gyvenantys kaimo vietovėse, šio Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas gerinti daugumos rajono gyventojų gyvenimo kokybę ir mažinti minėtą atskirtį. Svarbu pastebėti, kad Projekto įgyvendinimas prisidės prie kaimo vietovės patrauklumo didinimo: Raudonėnų k. įsikūręs strategiškai patogioje vietoje (šalia kelio 141, atstumas iki rajono centro Jurbarko apie 26 km), su vaizdu į Nemuną, todėl ši gyvenvietė yra patraukli kurtis jaunoms šeimoms. Gerinant gyvenimo sąlygas (galimybes sportuoti, leisti laisvalaikį, burtis į bendruomenes) galima tikėtis didesnio naujakurių susidomėjimo. Apibendrinant galima teigti, kad Projekto poreikis yra didelis, o nauda bus juntama tiek rajono, tiek vietos gyventojų lygmeniu.

Projektas ypač svarbus vietos bendruomenei, nes po jo įgyvendinimo išaugtų jos pasitenkinimas gyvenamąja vieta, būtų patenkinti sporto, laisvalaikio, poilsiniai poreikiai.

Projekto fotografijos

photo 1

Projekto vieta

Jurbarko r. sav., Raudonės sen., Raudonėnų k.
Idėjų bankas